«سالم بمونین» شامل روش ها و راهکارهایی است که بتواند به سالم بودن جسم و روحتان کمک کند.

سلامت سلامت

۱۸ تير ۱۳۹۴
ریزش مو می تواند فقط در پوست سر و یا کل بدن تاثیر بگذارد. و می تواند در نتیجه وراثت، تغییرات هورمونی، شرایط پزشکی و یا داروها باشد. همه از جمله مردان، زنان و کودکان می توانند ریزش مو را تجربه کنند.