همکاری با ما همکاری با ما

2020/08/07
/ /
مرد   زن
مجرد   متاهل
لطفا عکس 4×3 جدید و به صورت تمام رخ با زمینه روشن باشد
حجم عکس می بایست کمتر از 200 کیلو بایت باشد
پسوند عکس حتما یکی از فرمت های BMP، JPG ویا GIF باشد.

تلفن تماس به همراه کد شهر
معدل را به صورت روبرو وارد کنید . مثال : 16.42
Delete New
/ /
/ /
RLS
RLS
Delete New
زبان
1
Delete New
/ /
Delete New
/ /
Delete New
/ /
RLS
در صورتي که تمايل به ارسال رزومه آماده خود در قالب PDF , Word را داريد از اين قسمت استفاده نمائيد.
سمت مورد نظر برای همکاری
captcha Reload Image